top of page

بهترین مدارس شبانه روزی

اندیشه نوین شما را با بهترین مدارس شبانه روزی دنیا در انگلستان، سوییس، امریکا و کانادا مرتبط می کند. آینده فرزندان خود را در بهترین شهر های دنیا از جمله لندن، منچستر، ژنو، تورنتو، ونکوور، بوستون، لوس آنجلس، نیویورک و واشنگتن تضمین کنید.  

The-English-Education-school.jpg
فارسی: Image

بهترین کالجها و دانشگاهها

اندیشه نوین طرف قرارداد با برترین کالجها و دانشگاههای دنیا می باشد. دانشگاههای برتر دنیا مانند دانشگاه یورک در تورنتو و همچنین کینگز کالج لندن از جمله این مراکز می باشند.

UCLA.jpg
فارسی: Image
bottom of page